การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์

วิทยากร : อ.กนก จันทรา

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

2 thoughts on “การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

  • July 20, 2018 at 9:44 pm
    Permalink

    เข้าร่วมอบรมและรับเกียรติบัตรแต่ไม่มีรูปขณะรับกับวิทยากรค่ะ

  • July 22, 2018 at 3:48 pm
    Permalink

    ขออภัยที่ตอบล่าช้าค่ะ จะแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งให้ค่ะ

Comments are closed.