การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์

วิทยากร : อ.กนก จันทรา

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *