กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์