ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *