คลิปการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางพหุปัญหา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปการอบรม

หลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย
ตามแนวทางพหุปัญหาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์