คลิปบรรยากาศการอบรม การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู Basic Pronunciation for Teachers

หลักสูตร : การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู 
Basic Pronunciation for Teachers
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์