คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : STEAM Kitchen for kids (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ชั้น 6 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์