คลิปวิดีโอ : การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาลด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม

การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาล

ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์