คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร: อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม

การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up)

สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์