คลิปวิดีโอ : การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม

หลักสูตรการใช้วิธีและเทคนิคการสอน

ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก

ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์