คลิปวิดีโอ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show” วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์

Science Show”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์