คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม

การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี

สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์