ชมคลิปการอบรมย้อนหลัง : วันที่ 13-14 ก.ค. 62 โครงการรักษ์น่าน ผ่านภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านภาษาอังกฤษ

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

โครงการรักษ์น่าน ผ่านภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านภาษาอังกฤษ

กรุณาคลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

ช่วงที่ 1       ช่วงที่ 2       ช่วงที่ 3

 

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

ช่วงที่ 1       ช่วงที่ 2