ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 405

ห้อง 406


วันอาทิตย์ที่ 12  พฤษภาคม 2562

ห้อง 403

ห้อง 405

ห้อง 406