ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 406


วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 405

ห้อง 406

2 thoughts on “ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

Comments are closed.