ชมย้อนหลัง! เรียนฟรีออนไลน์!! กับบรรยากาศจริงการอบรมครูวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนฟรีได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!!
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  
ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 

สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิฺธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room  404

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  Room 406

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  Room 405  

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 403

วันอาทิตย์ที่ 28  ตุลาคม 2561

สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิฺธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 404

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 403