คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education

ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 405 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์