คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร จากของเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร จากของเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ

อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์