ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 7 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 

1

หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ   

ห้อง : 406

2

หลักสูตร :  อบรมเชิงปฏิบัติการ  “STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว”  

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ห้อง : ชั้น 6