ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

1

หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ   

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 

2

หลักสูตร การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่