ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

1.  หลักสูตร การแก้ปัญหาและการใช้คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาวิทยากร: อาจารย์จินดาพรหมวกหมื่นไวย 

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่

2.  หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “เชิงรุก” และการสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเรียนการสอนในฝันยุค 4.0 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพลดาวเรือง    

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่