ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ Ehandout : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

อบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

1.  หลักสูตร   สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่