ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2563

1. หลักสูตร :  ”  การสร้างความร่วมมือกับครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินเด็กปฐมวัยระหว่างช่วงปิด COVID-19 “

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

2. หลักสูตร :  “ ไขปริศนา ธรรมชาติของเทคโนโลยีในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  “

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่