ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  ” กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 2  

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่