ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 1) 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่