ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

1. หลักสูตร :  ”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร :  “ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง”

วิทยากร : อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

ดาวน์โหลด 👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคลิปเสียง 👉👉 คลิกที่นี่