ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ Online classes combine video conferencing with digital platforms 

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. หลักสูตร :  “ พูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพและน่าฟัง 

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. หลักสูตร :  “ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย 

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

4. หลักสูตร :  “ เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน 

วิทยากร :  อ.สุรัชน์ อินทสังข์  

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่