ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

1. หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

2. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวทางของ สสวท.

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ

 

 ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่