ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ 

 

2. หลักสูตร :  “   สื่อสนุก สุดสร้างสรรค์ สารพันเทคนิคการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) 

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

 

3. หลักสูตร :  “  เรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกผ่านการทดลองฟองสบู่และฟองไข่  

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่