ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ การใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบผิดๆในยุคสื่อออนไลน์ 

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

2. หลักสูตร :  “ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ”เชิงรุก” และแบบ”บูรณาการ” เพื่อให้ทันยุคสมัยไทยแลนด์4.0  

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่