ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

1. หลักสูตร :  “ การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมทดลองระดับอนุบาลและประถมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร :  “ สร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับครูประถม จากกระดาษง่าย ๆ แต่ประยุกต์ได้หลากหลายวิชา  

วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่