ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

1. หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสนุก และมีความสุขในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร : “การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู ”  

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่