ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 27-28 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!

 วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 405

ห้อง 406

 


วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 405

ห้อง 406