ประกาศรายชื่อคณาจารย์ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์(รอบสุดท้าย) สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ( รอบสุดท้าย )

** กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และนามสกุลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น