ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู :วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                               ***เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉👉👉 คลิก  ***

      ***ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 👉👉👉 คลิก  ****

                   ติดต่อสอบถาม 063-212-2725, 063-212-2724