ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน :วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                              ***เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉👉👉 คลิก  ***

         ****ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม 👉👉👉 คลิก  ****