ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม สาธิตจุฬาฯ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการบริการวิชาการ 
ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 
“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูประถม” 
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 
เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม