ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

 

              ***ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉👉👉 คลิก  ***