ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.                 

หลักสูตร : คำเหมือนที่ไม่เหมือน Learn English Synonyms to Expand Your Vocabulary

                                               วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code

                                 ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ