ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.                 

หลักสูตร : “สื่อสร้างสรรค์ง่ายๆใช้ได้หลากหลายวิชา ตอนที่ 2”

                                               วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                                            ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code