ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : Design thinking กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก 

**อย่าลืมเตรียม 👉 กระดาษแผ่นใหญ่ และปากกาเมจิกนะคะ**