ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนา​ผู้​เรียน​ในด้านร่างกาย สติปัญญา​ อารมณ์​สังคม​และ​จริยธรรม​ในชั้น​เรียน​อนุบาล​และประถมศึกษา​”
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก