ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร : สอนเด็กให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์สำเร็จต้องทำอย่างไรบ้าง
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก