ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.     

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ  “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิก  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก 

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

สามารถเลือกเตรียมกิจกรรมที่ครูสนใจได้ ไม่จำเป็นต้องเตรียมครบทุกกิจกรรม

**กิจกรรม มายากลเสกรุ้งบนกระดาษทิชชู
1. ปากกาสีแบบละลายน้ำได้
2. กระดาษทิชชูแบบหนาแผ่นใหญ่
3. ชามใส่น้ำ
4. น้ำเปล่า
5. ปากกาสีแบบไม่ละลายน้ำ สีดำ
6. หลอดหยด

** กิจกรรมตุ๊กตากลิ้งม้วน 
1. ลูกแก้ว 1 ลูก
2. กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผ่น
3. สก๊อตเทปใส 
4. กระดานพื้นเอียง

**กิจกรรม มหัศจรรย์หัวใจลอยน้ำ
1. จานก้นตื้นๆ สีขาวจำนวน 2 ใบ เลือกแบบที่มีผิวหน้าเรียบๆเพื่อจะได้วาดรูปได้สะดวก
2. ปากกาไวท์บอร์ดแบบที่ลบออกได้ (Dry-erase marker) เลือกๆ หลายๆ สี
3. ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้ permanent
4. ถ้วย
5. น้ำ
6. เอทิลแอลกอฮอล์
7. กระดาษทิชชูปากกาสีแบบละลายน้ำได้

** กิจกรรม เต่าทองหรรษา
1. จานกระดาษ
2. แม่เหล็กแบบกลม
3. คลิปหนีบกระดาษที่เป็นโลหะ
4. กระดาษแข็ง
5. ปากกา สีระบายสวยงาม

*กิจกรรม ดอกไม้ผลิบาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติกระดาษ
1. กาละมังใส่น้ำ
2. กระดาษสี
3. กรรไกร
4. สีไม้

**กิจกรรม หุ่นยนต์มือ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างมือ เต่าทองหรรษา

1.กรรไกร
2.กระดาษแข็ง

3.เชือกว่าว

4.เทปใส