ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.     

หลักสูตร : เทคนิคการคำนวณ

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ

                                           ** ดูรายชื่อ 👉  คลิก  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

                                    *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก