ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร :  สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 4

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดูรายชื่อ 👉 คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก

 หรือ Scan QR Code

                         **เตรียม: โน้ตบุ๊ก/คอมพิวเตอร์ สำหรับฝึกปฏิบัติ