ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร :  “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

ดูรายชื่อ 👉 คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก

 หรือ Scan QR Code