ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร :  การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดูรายชื่อ 👉 คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

าวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก 

**เตรียมอุปกรณ์นะคะ 

1. ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว 

2. ขวดน้ำเปล่า 1 ใบพร้อมฝา 

3. กากเพชร 1 ขวด
4. กระดุม ลูกปัดหลากสี
5. กาว
6. ริบบิ้น/ไหมพรม
7. กรรไกร
8. สี
9. กระดาษหน้าเดียวตัดเป็นเส้นยาว ๆ และแบบไม่ตัด
10. กระดาษโปสเตอร์สีที่ชอบ 2 สี