ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

หลักสูตร :  การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ 2

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก 

เตรียมอุปกรณ์ กระดาษ ไม้บรรทัด ปากกาสี ดินสอ