ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 5

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีเอกสารนะคะ