ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : Have fun with English idioms and proverbs

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

**ดาวน์โหลดเอกสาร  

👉  คลิก